Simsy bliskie Second Life (marketingowo) « Obserwuję, myślę, piszę ...

Temat: WYKAZ PYTAŃ NA EGZAMIN INŻYNIERSKI
...96.Zasada oczyszczania ścieków metodą biologiczną (metoda osadu czynnego i błony biologicznej). 97.Metody oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z pojedynczych domostw lub grupy zagród wiejskich (małe lokalne oczyszczalnie ścieków). 98.Oczyszczalne roślinno-glebowe i roślinno-gruntowe: wierzbowe i trzcinowe. Zasada działania, zalety i wady. 99.Oczyszczanie ścieków w stawach ściekowych - oczyszczalnia Lemna. 100.Usuwanie składników biogennych ze ścieków w procesie ich oczyszczania 101.Odpady jako problem środowiskowy i techniczny. Rodzaje, ilość i parametry odpadów. Sposoby wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów - skutki środowiskowe. 102.Czynniki ograniczające selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w Polsce. Działania w zakresie poprawy skuteczności selektywnej zbiórki odpadów....
Źródło: upzos.fora.pl/a/a,385.html