Simsy bliskie Second Life (marketingowo) « Obserwuję, myślę, piszę ...

Temat: Kroniki uszkodzonych PLAYSTATION3 Awarie etc.
...oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.). Od sprzedawcy może Pan żądać naprawy lub wymiany rzeczy na nową, wyznaczając w tym celu termin 14 dni, z zastrzeżeniem, iż bezskuteczny upływ tego terminu będzie równoznaczny z odstąpieniem przez Pana od umowy sprzedaży i żądaniem zwrotu równowartości uiszczonej ceny. Reklamację proszę złożyć na piśmie, za potwierdzeniem na kopii. W załączeniu przesyłam wzór pisma reklamacyjnego. Dodam, że reklamacja z ww. tytułu powinna być złożona sprzedawcy w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności (pod rygorem utraty uprawnień przewidzianych w art. 8; m.in. możliwość żądania naprawy, wymiany, zwrotu ceny). Do zachowania terminu wystarczy zawiadomić sprzedawcę o wykryciu niezgodności listem poleconym w ostatnim dniu. Z poważaniem Michał Herde Federacja Konsumentów...
Źródło: ps3site.pl/forum/index.php?showtopic=1063Temat: Toshiba G500-pismo reklamacyjne <- przeczytaj koniecznie!
...każdy może edytować i wysłać do Play’a- załącznik poniżej) Edit: Wydaje mi się, że wzór pisma nabrał już kształtu ostatecznego. Jeżeli któreś z wymienionych w nim usterek nie występują u Was lub występują te, których w nim nie ma- edytujcie/zmieniajcie/kompilujcie- pismo jest dla Was (nas), więc można z niego korzystać do woli. Jeżeli w wątku pojawią się ciekawe sugestie napewno zmienie wzór pisma- w tym momencie jednak: wzór pisma reklamacyjnego uważam za zakończony. (Dziękuje wszystkim za konstruktywne uwagi ) * zbiorowej petycji z żądaniem wydania patcha/nowej wersji oprogramowania (pismo poza opisem całej sytuacji zawierać będzie listę użytkowników, posiadających telefon Toshiba G500 i mających z nim problemy- pracuje już nad oficjalną wersją pisma) Zwracam się więc do Was- odwiedzających nasze forum i zapewne posiadających Toshibe,...
Źródło: mytoshiba.pl/viewtopic.php?t=1307